Konzultace zdarma

Je přirozené, že první věc, co vás zajímá, je, jaké náklady jsou spojené s našimi službami. Nic se nesnažíme tajit, informace o tom, kolik peněz a kdy nám zaplatíte je zcela transparentní součástí našich služeb.
Když budete chtít investovat:
– první konzultace a zpracování investičního plánu je zcela zdarma
– v režimu investičního poradenství (viz níž) uzavřeme spolu dohodu o odměně podle typu a rozsahu investičního portfolia
– v režimu investičního zprostředkování je naše odměna část vámi zaplaceného vstupního poplatku a rovněž i část management fee
Když vás zaujmou svěřenské fondy:
Pro nové klienty je první konzultace zdarma. Další konzultace nebo i jiné poskytnuté služby (poradenství pro svěřenské fondy, založení, příp. správa svěřenského fondu nebo výkon dohledu) jsou honorovány na základě dohody. Více informací najdete na stránkách pro svěřenské fondy.


Investiční plán

Investování není jednoduché. Není to ale ani žádný strašák a s rozumným investičním plánem to může zvládnout každý.

Dobrý investiční plán vychází ze stávající situace investora, přičemž každý investor je individualita, tudíž je i každý investiční plán individuální. Vždy ale obsahuje:

  • Investiční profil určuje míru tolerance vůči riziku, tj. jaké typy investic jsou vhodné – kdo?
  • Investiční horizont, tj. jak dlouho hodlá investor zhodnocovat své volné prostředky – kdy?
  • Investiční cíle; tedy čeho vlastně má být ve výslednici snah investora dosaženo – co?
  • Investiční strategie určuje prostřednictvím jakých nástrojů dosáhnout investičních cílů – jak?

Pro každý investiční plán platí, že musí být reálný a realizovatelný, jinak je pochopitelně k ničemu. Když už máte řádný investiční plán, můžete přistoupit k samotnému investování. V praxi se můžete setkat buď s investičním zprostředkováním nebo investičním poradenstvím – a tím začneme.


Investiční poradenství

Investiční poradenství je profesionální správa vašeho investičního portfolia investičním poradcem, který kromě toho, že je zkušený, zná i vaše cíle, situaci a možnosti v investování, které přetaví v reálný investiční plán. Oproti investičnímu zprostředkování dostáváte navíc i analytický servis, který ale není všude samozřejmostí. Klient se schází s investičním poradcem nejméně jednou ročně a na základě analýzy vytvořené poradcem společně vyhodnotí všechny změny jak v nastavení klienta (např. změny investičního profilu nebo v osobním životě), tak i ve stavu investičního portfolia (např. změny v základním rozložení nebo investiční strategie s ohledem na předchozí osobní změny).

Investiční poradenství je honorováno podle dohody (ve formě psané smlouvy) mezi investičním poradcem a klientem nejčastěji pevně stanoveným procentem z hodnoty portfolia vypláceném přímo poradci. Na druhé straně umožňuje ale „zbavit se“ vstupních poplatků a provádět investice bez nich (což je základem investičního zprostředkování) a hodí se spíše pro objemem větší nebo dynamicky rostoucí portfolia.

V ČR je investiční poradenství poměrně nový, ale rychle se rozvíjející fenomén. Ještě donedávna byla forma placeného investičního poradenství dostupná pouze VIP klientům větších bank ve formě spolupráce s privátním bankéřem. Ti mají ale bohužel sklon většinou prosazovat do klientova portfolia produkty z kuchyně vlastní bankovní skupiny. Produkty jsou tedy posuzovány podle „barvy“, nikoli podle výkonnosti nebo jiných klíčových parametrů a tento přístup není pro většinu klientů znakem dostatečně zodpovědné správy portfolia.

Pozice skutečně profesionálního investičního poradce může být ve své podstatě velmi osobní záležitostí a dobrý investiční poradce se stává takřka rodinným přítelem. Lze ji proto s jistou nadsázkou přirovnat třeba k pozici svěřenského správce (správce svěřenského fondu); tato legislativa je v ČR rovněž poměrně nová.

Ve společnosti LivingUp se snažíme o profesionální výkon správy klientova portfolia v rámci výše uvedených zásad a pravidel.

Konkrétní typ a výše poplatků spojených s investováním se dozvíte před uzavřením smlouvy. Všechny aplikované poplatky je investiční poradce povinen vám vysvětlit a zprůhlednit.

 


Investiční zprostředkování

Investiční zprostředkování je nejběžnější forma investování na českém dvorku určena pro drobné investory. Setkáte se s ním u finančních poradců, v bankách, ale i ve specializovaných firmách. Upřímně řečeno, žádná velká věda to není – poradce navrhne buď nějaký střešní fond, nebo v lepším případě, portfolio fondů (ve velikosti podle výše měsíční úložky), podepíšou s klientem smlouvu a klient pak investuje a poradce (banka) inkasuje podíl na vstupních poplatcích vybraných fondů.

S investičním zprostředkováním je spojen jeden velmi nehezký nešvar. Vstupní poplatky do fondů lze totiž předplatit na dlouho dopředu (klidně i na 20 a více let), což někteří „poradci“ využívají k tomu, že z klienta hned na začátku „vytáhnou“ na vstupních poplatcích vyšší částku a pak mají „vystaráno“, o klienta už ani nezavadí, natož aby s ním pravidelně probírali vývoj jeho investic, případně navrhovali změny.

Předplácení vstupních poplatků striktně nedoporučujeme a přistupujeme k němu pouze v případě, kdy:

  • Klient hodlá investovat pravidelně po celou dobu až do dosažení investičního horizontu
  • Klient si je vědomý rozdílů mezi předplaceným a běžně strhávaným vstupním poplatkem a trvá na předplacení

Výše uvedené ovšem neznamená, že investiční zprostředkování je předem odsouzeníhodné. Naopak, do jisté výše vkladu a portfolia je to nejvhodnější způsob realizace investic. Domluvte si ale se svým investičním poradcem slevu na vstupních poplatcích a plaťte je průběžně, nikoli jednorázově předem.

Mimochodem, v některých zemích je tenhle způsob provizního investičního zprostředkování zakázán a nesmí se používat (např. Velká Británie či Holandsko). Určitě vědí proč, nemyslíte?

Sdílejte na sociálních sítích
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email