České korporátní dluhopisy – investiční příležitost nebo past?

Dalo by se snad obecně říct, že v posledních letech nepřeje vývoj na kapitálových trzích dluhopisům. To se týká ale hlavně státních dluhopisů – ty řecké ovšemže nestojí ani za řeč, ty německé nebo dokonce i české mají výnos blízko nuly, ba někdy dokonce záporný. Chce se vám jako investorovi platit německé vládě za ten luxus, že jí může půjčit peníze? Asi moc ne. A protože dluhopis platí za aktivum bezpečnější než akcie, hledá jistá skupina investorů další možnosti, jak zhodnotit své volné prostředky. Zdá se, že se ideální řešení nabízí skoro samo – jsou jím podnikové, tedy korporátní dluhopisy. Ty dnes vydává množství českých firem. Jsou ale skutečně tak bezpečné, jak se jeví?
Nutno hned na začátku říct, že i pro dluhopisy platí přímá úměra: čím vyšší výnos, tím větší riziko. Je-li tedy u akcií s předpokládaným dlouhodobým výnosem kolem 8% riziko relativně vysoké, nebude o moc nižší ani u dluhopisu s výnosem 7% ročně. Na to mnoho investorů zapomíná a ve vidině „bezpečné“ investice do dluhopisu vkládají své prostředky do instrumentu rizikově srovnatelnému s akciemi. V čem ale spočívá to riziko? Uveďme si nejdůležitější věci, na které by měl každý uvážlivý investor vždy pamatovat.

  • U dluhopisu je to především kreditní riziko, tedy že emitent dluhopisu nebude schopen v době splatnosti splatit jistinu dluhopisu. To může být docela vysoké, dokonce i u státních dluhopisů (což je konec konců důvod, proč mají různé státy se stejnou měnou € u dluhopisů různé úrokové sazby), u těch korporátních to platí dvakrát.
  • Korporátní dluhopisy mají na rozdíl od státních jenom zřídkakdy stanovený rating, tj. ohodnocení míry rizika investice renomovanou společností. Některé společnosti se sice chlubí, že mají „schválený prospekt ze strany ČNB“, to ale znamená pouze to, že ČNB danou emisi zaevidovala a nevypovídá to zhola nic o její rizikovosti
  • Korporátní dluhopisy bývají často vydávány ve vysokých (dál nedělitelných) hodnotách v řádu statisíců korun. Investice do takového aktiva je jasné popření jednoho ze základních pravidel investování, totiž zajištění dostatečné diverzifikace. Opravdu chcete mít všechna vajíčka v jednom košíčku, o kterém víte jenom málo?

Dalo by se takhle pokračovat ještě mnoha dalšími námitkami. Že je situace na trhu korporátních dluhopisů trochu mimo rámec normálního prostředí, si všimla i naše centrální banka – ČNB. Vydala pro investory jakési varování v podobě desatera pro drobné investory do podnikových dluhopisů, celé ho najdete zde. Nabádá v něm k opatrnosti při tomto druhu investice. Některé z rizik jsme zmínili výš, v desateru najdete další, které se našemu centrálnímu regulátorovi zdají dost důležité na to, aby na ně upozornil.
Jaký z toho plyne závěr? Nejprve, že opatrnosti není nikdy nazbyt, ani při investici, která vypadá „bezrizikově“ a s lákavým výnosem. Na tom se už spálili investoři mnoha generací před námi. A jestli máte pořád chuť investovat právě a jen do dluhopisů, zvolte k tomu nějaký vhodný podílový fond nebo si nechte poradit od profesionálů. Investicí do fondu svěříte starosti o hlídání bonity, ratingu a rizikovosti dluhopisů profesionálům, kteří tomu rozumí jistě víc a mají víc informací, než si může drobný investor vůbec opatřit. Zajistíte si taky rozhodně lepší diverzifikaci portfolia a můžete investovat pravidelně (ne jednorázově), k čemuž vám postačí částky už od jednotek tisíců měsíčně. Mnohé z rizik zůstávají aktuálními i při tomto druhu investování, nicméně jsou lépe rozložené a nezdar jedné společnosti obvykle vaše portfolio sice drobně poznačí, ale rozhodně míň, než kdybyste měli všechny peníze zrovna v té krachující. Tak co, nezní to líp?

Sdílejte na sociálních sítích
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Odpovědět