Svěřenské fondy

Svěřenský fond je nový fenomén naší doby, jejích historie ale sahá v tradici např. anglosaského práva hluboko do minulosti.

Co je svěřenský fond? Je to specifický způsob správy majetku, kdy Zakladatel svěří určitou část majetku svěřenskému Správci obvykle za účelem zhodnocení a ve prospěch Obmyšlených osob. Tím, že Zakladatel dává Správci pravomoc disponovat s tímto majetkem, ztrácí nad ním jakoukoli kontrolu. Správce je povinen spravovat svěřený majetek tak, aby došlo k plnění ve prospěch Obmyšlených osob (ty určuje Zakladatel při zakládání svěřenského fondu) v čase, který je definován statutem svěřenského fondu.

Svěřenský fond nemá právní subjektivitu, ačkoli má přidělené IČO a podléhá běžnému účetnímu a daňovému režimu.

Důležitým momentem je rozporuplný a tak trochu nepochopitelný fakt, totiž že majetek vložený do svěřenského fondu NEMÁ vlastníka (nepatří nikomu), je pouze spravován správcem.

Před založením svěřenského fondu musí mít Zakladatel jasno v několika záležitostech:

  • jaký majetek vloží do „svého“ svěřenského fondu
  • jaký je účel svěřenského fondu a předpokládaný časový rámec
  • kdo bude Obmyšlený nebo určit způsob, jak budou Obmyšlené osoby stanoveny

Všechny tyto záležitosti musí být zohledněny předem a podrobně a „neprůstřelně“ popsány ve statutu svěřenského fondu, kterým je stanovený Správce svěřenského fondu povinen se řídit. Špatně napsaný statut svěřenského fondu může být příčinou velmi nepříjemných problémů a v konečném důsledku může vychýlit naplnění prvotního úmyslu Zakladatele zcela nesprávným směrem.

 

V oblasti svěřenských fondů poskytujeme následující služby:

  • Poradenství ve formě konzultace k podrobnému vyjasnění vašich relevantních záměrů a priorit včetně posouzení, zda je pro vámi zamýšlený účel vhodným řešením právě založení svěřenského fondu
  • Založení svěřenského fondu zahrnuje vytvoření statutu nového svěřenského fondu, po jehož odsouhlasení následuje proces zpracování kompletní administrativy a souvisejících úkonů
  • Zajištění správy svěřenského fondu, kdy vám navrhneme osobu profesionálního Správce, úkolem kterého je spravovat majetek vložený do svěřenského fondu. V ČR to může být pouze fyzická osoba (právnické osoby jsou vyloučeny)
  • Kvalifikovaný dohled nad činností vámi vybraného svěřenského Správce znamená kontrolu všech činností správce či dodržování statutu svěřenského fondu, případně ovlivňování správy svěřenského fondu prostřednictvím kontrolního výboru

Více se o svěřenských fondech dozvíte na partnerských stránkách.

 

 

 

Sdílejte na sociálních sítích
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email